W dniach 24.06 - 01.07. 2022r. KASA URZĘDU nieczynna

W dniach  24.06 - 01.07. 2022r.
KASA URZĘDU MIEJSKIEGO
BĘDZIE NIECZYNNA

W związku z powyższym możliwe jest dokonywanie wpłat

na rzecz Gminy Kamień Pomorski

na rachunek bankowy Gminy

67 9393 0000 0012 9600 2000 0010


 Indywidualne Konta Bankowe :
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podatki

lub w Biurze Obsługi Interesantów za pomocą karty płatniczej.


Osoby fizyczne mogą dokonywać wszystkich wpłat na rzecz Gminy

BEZ PROWIZJI w Banku Spółdzielczym;  ul. Szpitalna 16   72-400 Kamień Pomorski