W dniach 11-15.01.2021r. kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.

W związku z powyższym możliwe jest dokonywanie wpłat na rzecz Gminy Kamień Pomorski na rachunek bankowy Gminy 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( śmieci )
na rachunek bankowy Gminy
44 9393 0000 0012 9600 2000 0230

lub w Biurze Obsługi Interesantów za pomocą karty płatniczej.      

Osoby fizyczne mogą dokonywać wszystkich wpłat na rzecz Gminy             
BEZ PROWIZJI  w Banku Spółdzielczym
ul.  Szpitalna 16  72-400 Kamień  Pomorski