Flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Przebudowa ulicy Gryfitów i Piastowej w Kamieniu Pomorskim

Dofinansowanie: 600.000,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 1.943.645,68 zł.


Przebudowa ulicy Gryfitów i Piastowej przewiduje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, miejsc postojowych i ciągów pieszych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni z kostki granitowej, płytki betonowej. Przebudowa ulicy Gryfitów w obrębie skrzyżowania z ul. Strzelecką i ul. Plac Katedralny zakłada zmianę układu ze skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie skanalizowane ze zmianą stałej organizacji ruchu. W ramach zadania zostanie rozbudowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne w ul. Gryfitów ul. Piastowej.