Flaga
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Fundusz Dróg Samorządowych na 2020 r.

Przebudowa ulic: Dworcowej, Jedności Narodowej i odcinka ul. Zdrojowej w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej
Dofinansowanie: 498.580,00 zł.

Całkowita wartość zadania:  3.707.176,00 zł.

Zakresem prac objęto przebudową ulice: Dworcową, Jedności Narodowej i Zdrojową na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Dziwnowską i rondem Pionierów Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim. wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej. Projekt na przebudowę ulic zakłada zmianę konstrukcji wszystkich nawierzchni, zmianę geometrii skrzyżowania poprzez wykonanie ronda typu „minii”. Miasto wzbogaci się o nowe nasadzenia i elementy małej architektury.