Program antysmogowy - Kamień Pomorski

Program antysmogowy- Kamień Pomorski
 

Program antysmowgowy

 

Gmina Kamień Pomorski w dalszym ciągu prowadzi nabór wniosków o przyznanie grantów:

  • na wymianę pieców lub kotłów w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie niskiej emisji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Zaineresowani mogą ubiegać się o wsparcie na wymianę pieców bądź kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.
Wysokość jednorazowego wsparcia  jest równa kwocie ryczałtowej w wysokości 7.500zł (forma refundacji poniesionych kosztów).
Zakres prac określony będzie na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej.

  • na termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie na:
- częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).
Wysokość jednorazowego wsparcia – kwota ryczałtowa 25.000zł( forma refundacji poniesionych kosztów).

- pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian, w tym stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachu i podłogi, w tym również dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ).
Wysokość jednorazowego wsparcia – kwota ryczałtowa 50.000zł( forma refundacji poniesionych kosztów).
Zakres prac określony będzie na podstawie audytu energetycznego.

Warunkiem otrzymania  grantu w obu projektach jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

Głównym celem Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w gminie.

Wszelkich informacji na temat naborów udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim:
  1. Mateusz Borowy - kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pokój nr 5 tel. 913821963
  2. Marlena Smoczyk – inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pokój nr 3B tel. 913821142 wew. 980

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim do dnia 31.12.2022r.


Poniżej zamieszczono szczegółowe ogłoszenia o naborze do Działania 2.14 i 2.15 wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ubiegania się o grant.


Działanie 2.14. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Kamień Pomorski”

  1. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związki z dofinansowaniem, projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie „niskiej emisji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
  2. Zgłoszenie o przyznanie grantu.


Działania 2.15. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Kamień Pomorski”

  1. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem
    z projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
  2. Zgłoszenie o przyznanie grantu.

Dokumenty do pobrania dot. programu 2.14:https://bip.kamienpomorski.pl/artykul/dokumenty-do-pobrania-dot-programu-2-14

Dokumenty do pobrania dot. programu 2.15: https://bip.kamienpomorski.pl/artykul/dokumenty-do-pobrania-dot-programu-2-15