Piękna Zachodniopomorska Wieś - przedłużenie terminu składania wniosków do 13 maja 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż termin składania zgłoszeń w konkursie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pn.  „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022 został wydłużony do 13 maja 2022 roku

(decyduje data stempla pocztowego).

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy.

Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:

 • inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,
 • inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności,
 • działań zmierzających do ochrony i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
 • inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
 • inicjatyw związanych z ładem przestrzennych na terenach prywatnych,
 • form aktywizacji mieszkańców (w szczególności funkcjonowanie OSP, zespołu ludowego, zespołu sportowego, KGW),
 • inicjatyw prospołecznych,
 • działalności kulturalnej sołectwa,
 • sposobów wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego,
 • inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
 • I miejsca  - 40 000 zł
 • II miejsca  - 30 000 zł
 • III miejsca  - 20 000 zł
 • Wyróżnienia  - 10 000 zł

Regulamin oraz wszelkie załączniki znajdują się na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZP: https://wrir.wzp.pl/piekna-zachodniopomorska-wies-0

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215,  91 44-10-233 , e-mail: ajaszczuk@wzp.pl, pmakatun@wzp.pl

 

Z poważaniem
Aleksandra Jaszczuk
Inspektor

 

Pliki do pobrania: