w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata 2021 – 2027

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata 2021 – 2027.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i niezbędne kierunki działań, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze Gminy Kamień Pomorski.

Przedmiot konsultacji:
Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 4.01.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata 2021 – 2027,  zapraszam do konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu.

Termin konsultacji:
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od dnia 11.01.2021r. do dnia 18.01.2021 roku.

Forma konsultacji:
Uwagi należy składać na formularzu konsultacji społecznych udostępnionym na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, a także ogłoszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim.

Wypełniony formularz należy w terminie do dnia 18.01.2021 roku przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: b.wejda@opskamien.pl lub dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Kopernika 26, 72-400 Kamień Pomorski. W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19, wypełniony formularz konsultacji społecznych można dostarczyć poprzez pozostawienie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim.

 

B U R M I S T R Z
Stanisław Kuryłło

 

Pliki do pobrania: