Konkurs ofert „Razem Możemy Więcej -

Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”

W piątek, 25 lutego 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców.

Celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce i spotykają się z trudnościami z np. znalezieniem zatrudnienia, barierą językową i integracyjną w społeczeństwie.

O przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy dla projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się samorządy, organizacje pozarządowe oraz instytucje rynku pracy.

Na realizację projektów w ramach Konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023" Ministerstwo planuje przeznaczyć kwotę do 40 mln zł.

Ofertę wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć do 21 marca 2022 roku, do godz. 16:00, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu ofert dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/40-mln-zl-na-aktywizacje-cudzoziemcow-minister-rodziny-oglosila-konkurs

Zapraszamy!