Organizacja i porządek pracy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ustalił organizację i porządek pracy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w czasie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • Maksymalnie ogranicza się kontakt pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim z interesantami.
 • Wstrzymuje się przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków.
 • Wstrzymuje się przyjęcia uczniów na staże.
 • Podstawową formą komunikowania się interesantów z Urzędem Miejskim w Kamieniu Pomorskim jest droga e-mail, e-PUAP i telefoniczna. Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.bip.kamienpomorski.pl.
 • Podstawowe numery telefoniczne do komunikacji:
   
  Biuro Obsługi Interesanta – Centrala
  +48913821142,
  +48913821146,
  +48913821168,
  +48913823978 fax
  Sekretariat
  +48913823970,
  +48913825028 fax
  Urząd Stanu Cywilnego
  +48913823959
  +48913823973
  Ewidencja Ludności
  +48913823958
  Dowody Osobiste
  +48913823974

   

 • Ustala się organizację pracy Biura Obsługi Interesantów oraz Sekretariatu Urzędu:
 1.  korespondencję dostarczoną przez operatorów pocztowych dostarcza się do poszczególnych komórek organizacyjnych następnego dnia roboczego (po upływie 24 godzin od przyjęcia korespondencji)
 2. korespondencję składaną przez interesantów w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dostarcza do poszczególnych komórek organizacyjnych następnego dnia roboczego (po upływie 24 godzin od przyjęcia korespondencji)
 • Płatności na rzecz Gminy Kamień Pomorski można realizować na rachunki bankowe. Informacje o numerach rachunków znajdują się na stronie www.bip.kamienpomorski.pl.
 • Wizyta w Urzędzie wymagająca osobistego kontaktu z pracownikiem tylko po telefonicznym umówieniu terminu.
 • Wchodzenie do Urzędu wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem, przy pomocy odzieży lub jej części,  maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,
 • Poruszanie się po korytarzach Urzędu wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem.
 • Przy każdorazowym wchodzeniu do Urzędu Miejskiego należy dezynfekować ręce.