Komunikat dla Mieszkańców

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ustala z dniem 18 listopada 2021 roku organizację i porządek pracy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w czasie obowiązywania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 1. Maksymalnie ogranicza się kontakt pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim z interesantami.
 2. Wstrzymuje się przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków.
 3. Wstrzymuje się przyjęcia uczniów na staże.
 4. Podstawową formą komunikowania się interesantów z Urzędem Miejskim w Kamieniu Pomorskim jest droga e-mail, e-PUAP i telefoniczna. Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.bip.kamienpomorski.pl.
 5. Podstawowe numery telefoniczne do komunikacji:
   

  Biuro Obsługi Interesanta – Centrala

  +48913821142,

  +48913821146,

  +48913821168,

  +48913823978 fax

  Sekretariat

  +48913823970,

  +48913825028 fax

  Urząd Stanu Cywilnego

  +48913823959,

  +48913823973

  Ewidencja Ludności

  +48913823958

  Dowody Osobiste

  +48913823974
 6. Ustala się organizację pracy Biura Obsługi Interesantów oraz Sekretariatu Urzędu:
  a) korespondencję dostarczoną przez operatorów pocztowych dostarcza się do poszczególnych komórek organizacyjnych następnego dnia roboczego (po upływie 24 godzin od przyjęcia korespondencji),
  b) korespondencję składaną przez interesantów w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dostarcza do poszczególnych komórek organizacyjnych następnego dnia roboczego (po upływie 24 godzin od przyjęcia korespondencji).
 7. Płatności na rzecz Gminy Kamień Pomorski można realizować na rachunki bankowe. Informacje o numerach rachunków znajdują się na stronie www.bip.kamienpomorski.pl.
 8. Wizyta w Urzędzie wymagająca osobistego kontaktu z pracownikiem tylko po telefonicznym umówieniu terminu.
 9. Wchodzenie do Urzędu wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem przy pomocy  maseczki.
 10. Poruszanie się po korytarzach Urzędu wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem  przy pomocy  maseczki.
 11. Przy każdorazowym wchodzeniu do Urzędu Miejskiego należy dezynfekować ręce.