Kasa Urzędu nieczynna w dniach 22-27 grudnia 2021 r.

W dniach  22-27. 12. 2021r.

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO
BĘDZIE NIECZYNNAW związku z powyższym możliwe jest dokonywanie wpłat

na rzecz Gminy Kamień Pomorski

na rachunek bankowy Gminy

67 9393 0000 0012 9600 2000 0010Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( śmieci )

na rachunek bankowy Gminy

44 9393 0000 0012 9600 2000 0230


lub w Biurze Obsługi Interesantów za pomocą karty płatniczej.


Osoby fizyczne mogą dokonywać wszystkich wpłat na rzecz Gminy BEZ PROWIZJI  w Banku Spółdzielczym
ul.  Szpitalna 16  72-400 Kamień  Pomorski