Informacja w sprawie udzielenia dotacji

na realizację zadań publicznych zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2022 roku w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2022 roku w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności