INFORMACJA

w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego CRP

Informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234)  podpisał Zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 18 stycznia 2022 r., od godz. 23:59, do dnia 23 stycznia 2022 r., do godz. 23:59.

Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej.

Wprowadzenie tego stopnia alarmowego oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Chodzi o możliwość ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/stopien-alarmowy-alfa-crp-na-terenie-calej-polski

Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów