dofinansowanie w wysokości 154 290 zł w ramach realizacji projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020:

  • ze środków UE – 131 146,50 zł,
  • ze środków budżetu państwa – 23 143,50 zł.

Z pozyskanych środków do szkół i przedszkoli zostaną zakupione ozonatory, dyspensery, parownice, sterylizatory powietrza, środki dezynfekujące i higieniczne, środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe), co niewątpliwie przyczyni się do przeciwdziałania pandemii COVID-19 na terenie gminy Kamień Pomorski.

 

mina Kamień Pomorski z dofinansowaniem w wysokości 154 290,00 zł