Komitet organizacyjny serdecznie zaprasza sołectwa z Gminy Kamień Pomorski do udziału w konkursie „Bądź dumny, wywieś flagę”. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie sołectwa przez Sołtysa bądź przedstawiciela rady sołeckiej poprzez przesłanie do dnia 26.04.2022 r. wiadomości sms na nr 660 895 869 z informacją o zgłaszanym sołectwie oraz osobie do kontaktu.
Sołectwo, które wywiesi najwięcej biało-czerwonych barw (największą ilość wywieszonych flag w przeliczeniu na liczbę mieszkańców danego Sołectwa) otrzyma nagrodę pieniężną ufundowaną przez Radnych Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. W konkursie udział wezmą flagi wywieszone na prywatnych posesjach w sołectwach zgłoszonych do konkursu. Ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagrody nastąpi w maju na sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim.

Komitet organizacyjny