24 grudnia 2021 r. Urząd nieczynny

INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA
NR 53/2021 Z DNIA 6 MAJA 2021 R.

DZIEŃ 24 GRUDNIA 2021 R. JEST
DNIEM WOLNYM OD PRACY