W dniu 02.05.2022r.

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO

BĘDZIE NIECZYNNA

W związku z powyższym możliwe jest dokonywanie wpłat

na rzecz Gminy Kamień Pomorski

na rachunek bankowy Gminy

67 9393 0000 0012 9600 2000 0010

 

Indywidualne Konta Bankowe :

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatki

lub w Biurze Obsługi Interesantów za pomocą karty płatniczej.