poniedziałek, 3 sierpnia 2020
Imieniny: Augustyna, Kamelii i Lidii

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

Z historią za pan brat – zwiedzamy kamieńskie obiekty zabytkowe

Kościół św. Mikołaja

Kościół Św. Mikołaja - wzniesiono na szczycie wzgórza, zwanego Żalnik, po południowej stronie miasta lokacyjnego. Po raz pierwszy wzmiankowany jest jako kaplica w 1335 r. Wokół niego znajdował się cmentarz, który nawiązywał do wcześniejszej funkcji wzgórza jako cmentarzyska słowiańskiego. Świątynia, spełniając rolę kaplicy cmentarnej, była również  kościołem dla położonych w sąsiedztwie Kamienia wsi. Korpus kościoła został wzniesiony w pierwszej fazie budowy, zakończonej w połowie XVI wieku. W kolejnym stuleciu powstała wieża oraz kruchta i zakrystia. Po 1534 r. kościół stał się protestancką świątynią. Znajdował się tu ołtarz stanowiący kompilację gotyckich i barokowych elementów. Ołtarz główny zwieńczony był krucyfiksem pochodzącym z pierwszej połowy XIV w. Po 1945 r. świątynia nie została przejęta przez kościół katolicki. Wnętrze obiektu ulegało dewastacji. Znajdujące się w nim ołtarz, ambona i empory stopniowo niszczały. Z czasem do katedry kamieńskiej przeniesiono ołtarz główny oraz krucyfiks. W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX w. obiekt poddano pracom remontowym. Nagrobki i krzyże żeliwne z otaczającego kościół cmentarza zostały usunięte. 5 marca 1966 r. w kościele otwarto Muzeum Regionalne, które miało w nim swą siedzibę do czasu likwidacji tej placówki w 1992 r. Zabytkowy obiekt sakralny wrócił w ręce kościoła katolickiego 1 maja 1994 r. Dokonano jego poświęcenia i odtąd ponownie służy celom kultowym.

Kościół pw. NMP

Kościół Najświętszej Marii Panny - zbudowany w północno-wschodniej części dawnego grodu. Jego pierwowzorem był kościół grodowy ufundowany przez Ottona biskupa Bambergu w okresie jego misji chrystianizacyjnej w 1124 roku. Po zniszczeniach w XVII wieku kościół przebudowano. Obecny kształt pochodzi z 1753 roku. Jest budowlą salową z trójbocznym zamknięciem od wschodu i wieżą od zachodu. Wieżę zwieńczono charakterystyczną dla baroku podwójną latarnią i hełmem.

Osoba odpowiedzialna za treść:  Aleksandra Sławińska
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  21.02.2014 12:52:05
Data modyfikacji:  29.02.2016 11:25:36
Ilość wyświetleń:  21415
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
29.02.2016 11:25:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2014 14:52:17Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:50:20Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:49:03Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:47:29Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:41:57Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:40:11Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:35:34Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:33:18Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:25:06Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:21:02Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:16:15Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 09:49:36Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 15:01:47Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 14:59:19Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 14:57:08Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 14:52:16Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 14:51:24Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 13:29:29Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 13:14:14Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 13:10:38Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 12:55:07Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 12:52:05Elżbieta Kucharskadodano stronę