poniedziałek, 3 sierpnia 2020
Imieniny: Augustyna, Kamelii i Lidii

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

Z historią za pan brat – zwiedzamy kamieńskie obiekty zabytkowe

Pałac Biskupi

Pałac Biskupi – pochodzi z XIV wieku, nazywany jest też dworem kurii biskupiej. Jego początki sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Pierwotnie budowla swymi proporcjami była analogiczna do mieszczańskich kamienic tamtego czasu. Swą fasadą zwrócona była na północ. W połowie XIV wieku rozbudowana została na zachód. W 1385 r. Po śmierci biskupa Jana biskupi kamieńscy przenieśli swoją rezydencję do Karlina, gdzie zbudowali warowny zamek. Obiekt stał się odtąd siedzibą kurii. W czasach protestanckich w 1568 r. budynek został przebudowany. Zburzono gotyckie szczyty od północy i od południa, wybito nowe okna w ścianie wschodniej. Gotycki portal fasady zamieniono w blendę i wykuto nowe wejście od strony wschodniej. Wzniesiono nowe późnogotyckie szczyty od północy i południa. Motywem dekoracyjnym reprezentacyjnego szczytu północnego stały się przecinające się łuki, rybie pęcherze, przecinające się koła, wycinki rozet. Styl renesansowy zapowiadają tu pilastry tzw. łezki i horyzontalny podział dekoracji.  Po stronie zachodniej na wysokości pierwszego piętra wzniesiono ozdobny wykusz. W XVII w. podczas oblężenia Kamienia przez Szwedów Pałac został nieznacznie uszkodzony. W 1734 r. obiekt został oddany w prywatne ręce syndykowi kurii, do 1878 r. dziedziczyli go jego krewni i powinowaci. W tym okresie zmodernizowano wnętrze i elewacje zgodnie z duchem architektury barokowej. Obiekt przebudowano w 1755 r. Elewację wschodnią zmieniono na fasadę. Zmieniono też układ wnętrza. Stworzono sień z trzybiegową monumentalną klatką schodową, zmontowaną przypuszczalnie z elementów wtórnie użytych ze zdemontowanego renesansowego ołtarza. W wyniku kolejnej przebudowy w 1899 r. Zwiększono liczbę pomieszczeń i zlikwidowano prawy bieg schodów.  Po 1945 r. w budynku znajdował się magazyn Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego, a następnie biblioteka. Stan techniczny obiektu wymusił przeprowadzenie prac konserwatorskich w latach 1957-1963, po których zakończeniu do budynku powróciła biblioteka, która znajdowała się tam do 1998 r. Dziś Pałac Biskupi, stanowiący własność kościoła katolickiego służy celom parafialnym oraz jest siedzibą Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po katedrze Pałac Biskupi jest najważniejszym obiektem kamieńskiego Osiedla Katedralnego. Na szczególną uwagę zasługuje jego szczyt północny, który obok ratusza w Trzcińsku Zdroju, jest jedynym oryginalnym szczytem okresu przejściowego gotyku w renesans na Pomorzu Zachodnim. Rzadkim widokiem jest też wykusz, charakterystyczny dla budowli monumentalnej, zamku lub dworu. Do dziś zachowało się niewiele tego typu wykuszy. Ten kamieński jest zaliczany do najznakomitszych dzieł tego rodzaju architektury na Pomorzu. Będąc w Pałacu nie sposób nie zwrócić też uwagi na XVIII-wieczną klatkę schodową. Obecnie w obiekcie mieści się siedziba Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, które proponuje odwiedzającym różnego rodzaju wystawy czasowe. Stała ekspozycja archeologiczna mieści się w kapitularzu kamieńskiej katedry.

Widok na odrestarowaną ścianę południową budynku

Kuria dziekana – obiekt pochodzący z  XVIII wieku. Tu od 1722 roku mieszkał Ewald Jürgen von Kleist (1700 – 1747), dziekan kamieńskiej kapituły katedralnej, który w tym właśnie budynku  11 października  1745 roku jako pierwszy na świecie dokonał udanej próby z kondensatorem elektrycznym, znanym następnie jako butelka Kleista. Było to szklane naczynie wypełnione wodą lub spirytusem, zatkane korkiem, który przebity był na wylot miedzianym prętem. Butelkę można było naładować elektrycznie, stykając pręt z naładowanym ciałem. Poprzez pręt i wodę lub spirytus prąd dostawał się do środka naczynia i ładował, dodatnio lub ujemnie, jego wewnętrzne ścianki. Pojemność elektryczną można było znacznie zwiększyć, pokrywając szkło z obu stron folią przewodzącą prąd. Sława epokowego odkrycia dokonanego przez Kleista w Kamieniu Pomorskim spłynęła jednak na holenderskiego fizyka Pietera van Musschenbroeka, który nieco później niezależnie od kamieńskiego wynalazcy skonstruował kondensator, tzw. butelkę lejdejską.

11 października 2013 roku, w 268. rocznicę odkrycia dokonanego przez Kleista, na ścianie frontowej kurii dziekana  odsłonięto tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Budynek, gdzie dokonano odkrycia, jako drugie miejsce w Polsce - po gmachu Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, został uznany za szczególnie ważny dla rozwoju fizyki na świecie i uhonorowany zaszczytnym tytułem „EPS Historic Site” – „Miejsca Historycznego Europejskiego Towarzystwa Fizycznego”.

Osoba odpowiedzialna za treść:  Aleksandra Sławińska
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  21.02.2014 12:52:05
Data modyfikacji:  29.02.2016 11:25:36
Ilość wyświetleń:  21413
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
29.02.2016 11:25:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2014 14:52:17Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:50:20Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:49:03Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:47:29Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:41:57Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:40:11Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:35:34Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:33:18Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:25:06Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:21:02Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:16:15Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 09:49:36Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 15:01:47Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 14:59:19Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 14:57:08Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 14:52:16Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 14:51:24Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 13:29:29Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 13:14:14Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 13:10:38Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 12:55:07Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 12:52:05Elżbieta Kucharskadodano stronę