poniedziałek, 3 sierpnia 2020
Imieniny: Augustyna, Kamelii i Lidii

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

Z historią za pan brat – zwiedzamy kamieńskie obiekty zabytkowe

Taka piękna dekoracja zdobi ścianę południową Katedry

Katedra - po przeniesieniu w 1175 roku stolicy biskupstwa pomorskiego ze zniszczonego najazdami duńskimi Wolina do Kamienia rezydujący tu książę Kazimierz I ufundował kościół katedralny oraz kapitułę. Katedrę zbudowano na planie krzyża łacińskiego. Za materiał budowlany posłużyła cegła; wyjątek stanowi północna ściana transeptu i znajdujący się tam romański portal wykonany z granitowej kostki. Do 1385 r. wzniesiono w stylu gotyckim trójnawowy korpus katedry; od strony zachodniej dostawiono wieżę, która jednak nie zachowała się do czasów współczesnych. Obecna, zastępując wielokrotnie przebudowywane wcześniejsze konstrukcje, pochodzi z roku 1934. Pod koniec XV wieku katedra otrzymała wspaniały, zachowany do dziś ołtarz główny w kształcie tryptyku. Z tego samego okresu pochodzą znajdujące się w prezbiterium rzeźby św. Jana Chrzciciela i Ewangelisty, dębowe stalle oraz krucyfiks, umieszczony nad kratą przy wejściu do prezbiterium. Po śmierci w 1544 roku Erazma Manteufla, ostatniego biskupa katolickiego, katedra przeszła w ręce protestantów i do 1648 roku pozostawała siedzibą biskupstwa i kapituły luterańskiej. W tym okresie dzięki fundacji Ernesta Bogusława de Croy wnętrze katedry wzbogaciły barokowe organy (1669 r.), ambona (1683 r.), krata lektoryjna (1684 r.) z ołtarzem przed prezbiterium (ołtarz obecnie przy pierwszym filarze z prawej strony) oraz krata wokół XIII-wiecznej chrzcielnicy wykonanej z wapienia gotlandzkiego (1685 r.). Po zakończeniu II wojny światowej katedra służyła jako katolicki kościół parafialny. Decyzją papieża Pawła VI w roku 1972 utworzono diecezję szczecińsko-kamieńską, a katedra w jej ramach stała się konkatedrą.

Wirydarz przylega bezpośrednio to Katedry; to oaza ciszy i spokoju

Wirydarz katedralny - wzniesiono go na początku XIV wieku Jest jedynym wirydarzem przykatedralnym w Polsce. W przeszłości służył do nabożeństw, procesji, medytacji i publicznych pokut. Rosną tutaj stare, pozostające pod ochroną drzewa: tuja, dąb i przeszło stuletni wiecznie zielony ostrokrzew. W 1890 roku przeniesiono do wirydarza usunięte z posadzki katedralnej płyty nagrobne – świadectwo pochówku biskupów i kanoników kamieńskich, jak również dostojników świeckich, chroniąc w ten sposób przed zniszczeniem gotycko-renesansowe dzieła sztuki.

Skarbiec katedralnySkarbiec katedralny – pomieszczenia skarbca wybudowano w połowie XIV wieku nad wschodnim skrzydłem krużganków, otaczających wirydarz. W 4 gotyckich salach pierwotnie znajdowało się skryptorium. W późniejszym okresie zaczęto gromadzić tu sakralne dzieła sztuki. Podczas II wojny światowej ze względów bezpieczeństwa wyposażenie skarbca wywieziono do majątku von Flemmingów w Benicach, skąd w marcu 1945 roku zostało ewakuowane przed nacierającą armią radziecką. Wg relacji naocznych świadków zostało ono zniszczone w okolicach Parłówka. Obecnie w pomieszczeniach skarbca znajduje się Muzeum Katedralne. Obejrzeć tu można cynowe naczynia, kielichy mszalne, futerał na mitrę biskupią z I poł. XVI wieku, gotyckie rzeźby sakralne i in.

Organy kamieńskieKamieńskie organy - ufundował je w 1669 roku ostatni po kądzieli z rodu Gryfitów, książę pomorski Ernest Bogusław de Croy i Arechot. Konstruktorem organów był Michał Berigel ze Szczecina. O wielkości instrumentu świadczą dane: 13 m szerokości, 9 m wysokości i 2660 piszczałek. Koszt budowy wyniósł 4000 talarów. W czasie działań wojennych organy poważnie uszkodzono. Wyremontowano je w 1962 roku, przywracając instrumentowi dawną świetność. Obecnie liczą 46 głosów i około 3000 piszczałek. Dzięki niezwykłym walorom muzycznym instrumentu nieprzerwanie od 1964 roku odbywa się w katedrze Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Zwiedzanie Katedry możliwe poza liturgiami, w sezonie letnim w godz. 9.00-17.00, poza sezonem po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 00 48 888 591 219.

Osoba odpowiedzialna za treść:  Aleksandra Sławińska
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  21.02.2014 12:52:05
Data modyfikacji:  29.02.2016 11:25:36
Ilość wyświetleń:  21412
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
29.02.2016 11:25:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2014 14:52:17Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:50:20Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:49:03Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:47:29Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 14:41:57Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:40:11Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:35:34Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:33:18Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:25:06Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:21:02Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 10:16:15Elżbieta Kucharskaedycja strony
18.03.2014 09:49:36Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 15:01:47Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 14:59:19Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 14:57:08Elżbieta Kucharskaedycja strony
26.02.2014 14:52:16Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 14:51:24Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 13:29:29Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 13:14:14Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 13:10:38Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 12:55:07Elżbieta Kucharskaedycja strony
21.02.2014 12:52:05Elżbieta Kucharskadodano stronę