środa, 27 maja 2020
Imieniny: Amandy, Jana i Juliana

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Inne informacje

W bibliotece prowadzony jest kiermasz „Książka za złotówkę”.
Zapraszamy do korzystania ze zbiorów książki mówionej, zawierają one około 60 tytułów literatury pięknej w wykonaniu znanych aktorów.
Biblioteka posiada również książki z dużą czcionką przeznaczone dla osób niedowidzących.
Istnieje możliwość telefonicznego zamówienia wybranych tytułów oraz przedłużenia terminu wypożyczenia.

O bibliotece

Historia Biblioteki
Rozwój sieci bibliotek w powiecie kamieńskim zapoczątkowała biblioteka powiatowa, która powstała w 1947 roku. W początkach roku 1948 poczyniono przygotowania do otwarcia biblioteki miejskiej. Dnia 8 kwietnia 1948 roku nastąpiło formalne otwarcie biblioteki miejskiej. Obie biblioteki publiczne powiatowa i miejska funkcjonowały niezależnie aż do 1955 roku, kiedy to zostały połączone w jedną Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą w byłym pałacu biskupim.
W tym okresie oprócz obsługi czytelników miejscowych biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 13 punktami bibliotecznymi w całym powiecie.
W roku 1958 rozpoczął się kapitalny remont budynku biblioteki, trwający do listopada 1963. W tym okresie siedzibą biblioteki był dawny budynek szkolny przy Placu Katedralnym 3. Uroczyste otwarcie wyremontowanych pomieszczeń pałacu biskupiego nastąpiło 19 grudnia 1963 roku.
W nowo wyremontowanych pomieszczeniach znajdowały się następujące działy:
- wypożyczalnia dla dorosłych
- czytelnia dla dorosłych
- oddział dla dzieci
- dział instrukcyjno-metodyczny
- dział gromadzenia i opracowania zbiorów.
Po zmianach administracyjnych w kraju w 1975 roku kamieńska biblioteka otrzymała status oddziału Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie i sprawowała opiekę nad 32 bibliotekami terenowymi.
W roku 1977 utworzono Dział Muzyczny.
W roku 1986 do wyremontowanego(pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie) budynku dawnej kanonii został przeniesiony Oddział dla Dzieci.
Oprócz wypożyczalni działała tam czytelnia dla dzieci i sala bajek.
W latach dziewięćdziesiątych budynki zajmowane przez bibliotekę zostały zwrócone Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu Pomorskim. W wyniku tego biblioteka w roku 1998 została przeniesiona do nowego obiektu, znajdującego się na ulicy Wolińskiej 9.
Duże i jasne pomieszczenia wyposażono w nowe meble, zakupiono komputery i sprzęt audiowizualny. W tym samym roku placówka została przemianowana na Miejską Bibliotekę Publiczną.
Od stycznia 2001 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta a Zarządem Powiatu biblioteka przyjmuje ponownie funkcje Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim.
Od maja 2008 roku w bibliotece działa Czytelnia Internetowa „Ikonka”.
Celem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, jak i również gromadzenie materiałów dotyczących naszego powiatu i regionu. Misja biblioteki nie ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania posiadanych zasobów. Prowadzone są również prace kulturalno-oświatowe.
Biblioteka współpracuje z instytucjami, szkołami i organizacjami.
W okresie 60 –letniej działalności biblioteka w Kamieniu Pomorskim zgromadziła ok. 75 tysięcy książek, a każdego roku ze zbiorów bibliotecznych korzysta około 5000 czytelników.

Osoba odpowiedzialna za treść:  Aleksandra Sławińska
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  05.03.2014 11:35:33
Data modyfikacji:  29.02.2016 14:58:45
Ilość wyświetleń:  10802
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
29.02.2016 14:58:45Balbina Kaczanowskaedycja strony
05.03.2014 11:35:33Monika Kosińskadodano stronę