poniedziałek, 25 maja 2020
Imieniny: Borysa, Magdy i Marii-Magdaleny

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE NA TERENIE KAMIENIA POMORSKIEGO

1. Odkrycie reliktów klasztoru Dominikanów
W listopadzie 2004 roku w okolicach targowiska miejskiego, na tzw. wzgórzu Aschenberg (wzgórzu popielnym), podczas prac ziemnych robotnicy z zakładu komunalnego natrafili na kamienne fundamenty i cmentarz. Niezwłocznie o tym odkryciu poinformowany został Wojewódzki Konserwator Zabytków, który zlecił przeprowadzenie wykopalisk ratowniczych archeologowi Romanowi Kamieńskiemu z pracowni na Zamku Książąt Pomorskich. W trakcie prac stwierdzono, że pod obecną ulicą Okrzei znajduje się średniowieczny cmentarz z pochówkami dzieci, mężczyzn i kobiet. W toku dalszych prac natrafiono na fundamenty kamienne dużej budowli. Po analizie materiałów stwierdzono, że są to fundamenty klasztoru Dominikanów. Odkrycie to wzbogaciło wiedzę na temat Kamienia Pomorskiego w okresie średniowiecza. Klasztor Dominikanów został zbudowany po roku 1228, kiedy to do Kamienia przybyli zakonnicy z Krakowa. Miejscowy możnowładca darował mnichom kościół Św. Idziego (wg relacji XIX-wiecznego historyka kamieńskiego Ludwiga Kückena fundamenty tego kościoła znajdują się pod obecnym targowiskiem miejskim). Bardzo szybko obok kościoła powstały zabudowania klasztorne wraz z wirydarzem. Klasztor funkcjonował do roku 1534 roku, wtedy to książę Barnim XI przyjął protestantyzm, konfiskując wszystkie dobra kościelne na terenie Księstwa Pomorskiego. Klasztor i kościół ulegał powolnej dewastacji, aż wreszcie w roku 1582 strawiony został przez pożar. Stąd nazwa tego miejsca - wzgórze popielne. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną planowe wykopaliska na terenie klasztoru. Prace wykopaliskowe mogą przynieść rewelacyjne odkrycia.

2. Odkrycie osady z V w. n.e. na obwodnicy kamieńskiej
Kolejnego odkrycia dokonano na budowanej obwodnicy kamieńskiej w maju 2005 roku. Robotnicy odsłonili ślady osady z późnego okresu wpływów rzymskich. Na osadzie znajdowały się domy o konstrukcji słupowej, ziemianki, paleniska, piece garncarskie, setki fragmentów ceramiki, w tym piękny kubek gliniany. Wykopaliskami kierował wspomniany wyżej archeolog Roman Kamieński, a wspierali go uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim. Osada funkcjonowała na długo przed przybyciem na te tereny ludności słowiańskiej.

3. Odkrycie fundamentów kamienicy mieszczańskiej
W sierpniu 2005 roku na ul. Garncarskiej podczas prac ziemnych związanych z budową przyłącza wodno – kanalizacyjnego natrafiono na fundamenty kamienne kamienicy mieszczańskiej z XVII–XVIII wieku. Natrafiono na wiele zabytków ruchomych, dzięki którym można było zrekonstruować życie codzienne mieszczan kamieńskich w tamtym okresie. Znaleziono m.in. fragmenty szkliwionej ceramiki o bogatej formie zdobniczej, kościaną szczoteczkę do zębów, fragmenty skórzanego obuwia, fragment fajki, kości zwierzęce, fragment kafla z głową młodzieńca. Bardzo ciekawym odkryciem jest 30 centymetrowy warkocz kobiety (znaleziony na głębokości 2 metrów poniżej obecnego poziomu ulicy). Z planu miasta z roku 1709 dowiadujemy się o właścicielu działki, na której stała kamienica. – Był nim Andreas Steffen.

Obecnie część zabytków z tych wykopalisk eksponowana jest w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Osoba odpowiedzialna za treść:  Aleksandra Sławińska
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  05.03.2014 10:54:34
Data modyfikacji:  29.02.2016 15:01:13
Ilość wyświetleń:  10758
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
29.02.2016 15:01:13Balbina Kaczanowskaedycja strony
08.10.2015 14:58:59Elżbieta Kucharskaedycja strony
06.03.2014 15:01:59Monika Kosińskaedycja strony
05.03.2014 10:54:34Monika Kosińskadodano stronę