sobota, 11 lipca 2020
Imieniny: Benedykta, Kariny i Olgi

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

Akty Prawne
 • Zarządzenie nr 181/15 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim dotyczącej Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Zobacz tekst zarządzenia nr 181/15
 • Zarządzenie nr 184/14 Burmistrza Gminy Kamien Pomorski z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2015 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszonego w dniu 14 listopada 2014 roku.
  Zobacz tekst zarządzenia nr 184/14
 • ZARZĄDZENIE NR 138/2014 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO Z dnia 30 września 2014 roku w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Zobacz tekst zarządzenia nr 138/2014
  Zobacz projekt uchwały
  Zobacz uchwałę nr LX/780/14 z dnia 24 października 2014 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 50/14 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2014 roku w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonego w dniu 11 marca 2014 roku.
  Zobacz tekst zarzadzenia nr 50/14
 • ZARZĄDZENIE NR 23/14 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2014 roku w sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, ogłoszonego w dniu 30 stycznia 2014 roku.
  Zobacz tekst zarządzenia nr 23/14
 • ZARZĄDZENIE NR 23/14 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2014 roku w sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, ogłoszonego w dniu 30 stycznia 2014 roku.
  Zobacz tekst zarządzenia nr 23/14
 • ZARZĄDZENIE NR 1/14 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartm konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2014 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2013 roku.
  Zobacz tekst zarządzenia nr 1/14
Osoba odpowiedzialna za treść:  Aleksandra Sławińska
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  06.03.2014 10:53:48
Data modyfikacji:  29.02.2016 11:02:54
Ilość wyświetleń:  17290
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
29.02.2016 11:02:54Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.10.2015 12:31:31Elżbieta Kucharskaedycja strony
06.03.2014 10:53:48Lucjan Skwarekdodano stronę