środa, 12 sierpnia 2020
Imieniny: Hilarii, Juliana i Lecha

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

08.07.2019
Wyruszają na Węgry, aby podziwiać i badać lokalną faunę i florę

obrazek

Informacja prasowa, 8 lipca 2019

Wykazali się wiedzą o Wolińskim Parku Narodowym, kreatywnością w realizacji działań projektowych, a teraz w nagrodę czeka ich siedmiodniowy wyjazd studyjny do Paru Narodowego Puszty Węgierskiej. Laureaci konkursu „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę” odebrali już nagrody i wyruszają na spotkanie ze swoim węgierskimi kolegami.

W czerwcu, podczas pikniku w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”. Sześć szkół, z których uczniowie uzyskali najwyższą liczbę punktów w konkursie, otrzymało nagrody rzeczowe w postaci sprzętu do prowadzenia zajęć przyrodniczych w swoich placówkach. Ponadto wszyscy uczestnicy (uczniowie i nauczyciele) otrzymali certyfikaty i pamiątkowe koszulki z hasłem projektu, a nauczyciele pracujący z uczniami także drobne upominki.

Ponadto uczniowie ze szkół podstawowych z Golczewa, Kołczewa oraz Wrzosowa w poniedziałek 8 lipca udadzą się z wizytą do Parku Narodowego Puszty Węgierskiej (Hortobágyi Nemzeti Park), gdzie czeka na nich 7-dniowy pobyt studyjno-edukacyjny. Natomiast pod koniec sierpnia będziemy gościć w Polsce uczniów z Węgier, dla których nagrodą jest pobyt w Wolińskim Parku Narodowym.

Konkurs „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę” został zorganizowany w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego: „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”, zainicjowanego we wrześniu 2018 roku przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Woliński Park Narodowy i Park Narodowy Puszty Węgierskiej. Wzięła w nim udział młodzież w wieku 13 – 15 lat, uczęszczająca do szkół zlokalizowanych w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców z gmin położonych w granicach Parku Narodowego, graniczących z Parkiem lub położonych w jego pobliżu.

Do I edycji konkursu, realizowanego równolegle i w takim samym zakresie jednocześnie w Polsce i na Węgrzech w roku szkolnym 2018/19, przystąpiło 57 uczniów z 8 polskich szkół oraz 32 uczniów z 8 szkół węgierskich. W ramach konkursu młodzież, w trzyosobowych zespołach realizowała szereg działań o charakterze projektowym i edukacyjnym w okresie od początku października 2018 r. do końca kwietnia 2019 roku.

Projekt współpracy pomiędzy parkami pt. „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych” został zainicjowany w 2018 roku jako efekt zapoczątkowanej w połowie 2017 roku współpracy pomiędzy Wolińskim Parkiem Narodowym i Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej oraz szerokie angażowanie młodzieży z terenów wokół parku w działania na rzecz parku.

***

Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, położone w Wolińskim Parku Narodowym to miejsce realizacji projektów edukacyjnych i kulturowych, adresowanych do młodzieży i osób dorosłych z terenu całej Polski, w tym zwłaszcza województwa zachodniopomorskiego. W Centrum odbywają się m.in. zajęcia przyrodnicze, warsztaty kulinarne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne oraz liczne koncerty i wystawy. Centrum to także miejsce konferencji i debat oraz spotkań tematycznych związanych z tematyką rozwoju obszarów wiejskich. Inicjatorem powstania Centrum Współpracy Międzynarodowej jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która realizuje w nim część swojej działalności statutowej. 

***

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 30 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

***

Woliński Park Narodowy utworzony w 1960 roku obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy – Wolin (woj. zachodniopomorskie). Szczególne walory Parku to: najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe, unikalna – wyspiarska delta Świny, przybrzeżny pas wód Bałtyku. Do roku 1996 Park zajmował powierzchnię 4691 ha, kiedy to udało się włączyć w jego granice obszar 1 mili morskiej wód przybrzeżnych Bałtyku, archipelag wysp we wstecznej delcie Świny wraz z otaczającymi je wodami Zalewu Szczecińskiego. Od tego momentu Woliński Park Narodowy stał się pierwszym w Polsce parkiem morskim. Obecna powierzchnia Parku wynosi 10937 ha, w tym ekosystemy leśne zajmują 4648,53 ha (42,50 % powierzchni Parku), ekosystemy wodne 4681,41 ha (42,80%) i ekosystemy lądowe nieleśne 1607,46 ha (14,70 %). Ochroną ścisłą objęto obszary o łącznej powierzchni 498,72 ha (4,56 %).


Osoba odpowiedzialna za treść:  Justyna Klepacz Biuro Prasowe Fundacji EFRWP
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  08.07.2019 14:08:57
Data modyfikacji:  08.07.2019 14:08:57
Ilość wyświetleń:  720
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
08.07.2019 14:08:57Balbina Kaczanowskadodano stronę