niedziela, 12 lipca 2020
Imieniny: Brunona, Jana i Wery

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

04.04.2014
Ruszyła przebudowa oczyszczalni ścieków w Mokrawicy

Ruszyła modernizacja oczyszczalni ścieków w Mokrawicy. Koszalińska firma EKOWODROL sp. z o.o. z Koszalina, wyłoniona w przetargu na generalnego wykonawcę robót, 18 lutego br. przejęła plac budowy i rozpoczęła prace.

Inwestorem przebudowy oczyszczalni jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, które zleciło wykonanie robót za cenę brutto 18 720 363,77 zł. Do kwietnia 2015 roku spółka EKOWODROL dokona gruntowanej przebudowy, lub wybuduje nowe obiekty infrastruktury oczyszczalni (łącznie 18 obiektów infrastruktury), a także wewnętrzne sieci kanalizacyjne i zasilające do tych obiektów.

Na realizację inwestycji kamieński PGK pozyskał dofinansowanie ze środków UE – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 11,3 mln zł. Zmodernizowana oczyszczalnie będzie spełniała wymagania przepisów dotyczących oczyszczania ścieków dla tzw. aglomeracji pow. 15 tys. RLM.

Oczyszczalnia w Mokrawicy obecnie spełnia parametry oczyszczania wskazane w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym, jednak pozwolenie to wygaśnie po czerwcu 2015 roku. Po tym terminie oczyszczalnia nie będzie spełniała norm Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków i dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991  w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie redukcji, o nawet 75%, niektórych związków biogennych.

Niezależnie od realizowanej inwestycji w oczyszczalni, kamieńskie PGK stara się o kolejne środki z UE, na wykonanie kolejnych etapów inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. W dniu 30 grudnia 2013 r. PGK złożyło następny wniosek o dofinansowanie ze środków UE - Funduszu Spójności, drugiego etapu inwestycji obejmującej przebudowę przepompowni głównej w Kamieniu Pomorskim, odcinka rurociągu tłocznego od przepompowni głównej do oczyszczalni w Mokrawicy oraz sieci kanalizacyjnych w miejscowości Grabowo. Projekt jest obecnie w ocenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – łączna wartość zamierzonej inwestycji to 5 mln zł. netto.

Osoba odpowiedzialna za treść:  Adrian Guranowski
Osoba publikująca:  Monika Kosińska
Data publikacji:  04.04.2014 10:50:22
Data modyfikacji:  01.06.2016 15:43:52
Ilość wyświetleń:  1027
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
01.06.2016 15:43:52admin_vobacomdodano stronę