czwartek, 1 października 2020
Imieniny: Heloizy, Igora i Remigiusza

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

29.07.2019
Do 31 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie budowy studni wierconych

Informujemy, że weszła w życie  Uchwała NR VIII/97/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski. W związku z powyższym w  Urzędzie Miejskim, corocznie do 31 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie budowy studni wierconych.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne w celach nie związanych z działalnością gospodarczą, na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania na terenie Gminy Kamień Pomorski.

Maksymalna kwota dotacji może wynieść 80% kosztów budowy studni wraz z przyłączeniem do budynku, jednak nie więcej niż 8 000 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania kosztów budowy studni wierconej jest brak możliwości podłączenia budynku mieszkalnego do sieci wodociągowej lub brak ekonomicznego uzasadnienia przyłączenia do tejże sieci, lub brak możliwości poboru wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wg poniższego wzoru. Do wniosku należy dołączyć informację o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi, oraz oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości (własności, prawa wieczystego użytkowania), a w przypadku współwłasności - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, wieczystych użytkowników terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska pod numerem tel. 913823963

Osoba odpowiedzialna za treść:  Anna Stanaszek-Kaczor
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  29.07.2019 11:07:36
Data modyfikacji:  29.07.2019 11:07:36
Ilość wyświetleń:  1046
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
29.07.2019 11:07:36Balbina Kaczanowskadodano stronę