Aktualności - Kamień Pomorski

Zdjęcie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji zadania w zakresie dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kamień Pomorski do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4,...

Zdjęcie

XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. (piątek) o godzinie 11:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na...

Zdjęcie

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Planujesz wizytę w Urzędzie Skarbowym? Umów dogodny termin.

Zdjęcie

Gmina Kamień Pomorski pozyskała

dofinansowanie w wysokości 154 290 zł w ramach realizacji projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA...

Zdjęcie

W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości

musiały zostać organiczne do symbolicznych gestów. W związku z epidemią koronawirusa zrezygnowano ze wspólnych z...

Zdjęcie

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada

Drodzy Mieszkańcy Ziemi Kamieńskiej. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada, to dla Polaków jedno z...