Aktualności - Kamień Pomorski

Zdjęcie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Kamień Pomorski z zakresu piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego koordynowanego przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa na...

Zdjęcie

Wyniki konkurusu na dowożenie uprawnionych uczniów niepełnosprawnych

zamieszkałych na terenie gminy Kamień Pomorski do Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego w Kamieniu...

Zdjęcie

KOMUNIKAT

o uruchomieniu mobilnej stacji pomiarów jakości powietrza