poniedziałek, 20 stycznia 2020
Imieniny: Fabiana, Miły i Sebastiana

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

Tereny Przemysłowe Śniatowo, Giżkowo

Gmina Kamień Pomorski jest właścicielem następujących działek położonych na terenie byłego lotniska radzieckiego:
 - nr 86/19 o pow. 5,0608 ha, obręb geodezyjny Śniatowo,
 - nr 19/4 o pow. 8,6740 ha, obręb geodezyjny Giżkowo
w/w nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolami "PP" - tereny przemysłowe.

Plan miejscowy ustala:

zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

  • a) wysokość zabudowy do 13,0 m liczonej od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy - do trzech kondygnacji z dachami dowolnymi, bez podpiwniczenia
  • b) powierzchnia zabudowy - maksimum 70% powierzchni działki
  • c) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia dróg - 5,0 m,
  • d) obsługa komunikacyjna terenów - z projektowanej drogi lokalnej, wewnętrznej oraz ewentualnie - z bocznicy kolejowej,
  • e) miejsca postojowe w granicach działek, w ilościach wynikających z rodzaju i wielkości produkcji,
  • f) zaleca się lokalizację przemysłu o technologiach wodo oszczędnych, wykorzystujących obiegi zamknięte.

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

  • a) zaopatrzenie w wodę: - dla obsługi terenów oznaczonych symbolami PP do celów socjalnych - ustala się z istniejącego wodociągu wiejskiego i ujęcia wody oznaczonego symbolem WZ; dla celów technologicznych obiektów przemysłowych - ustala się budowę własnych ujęć z preferencją zastosowania technologii wodo oszczędnych i wykorzystujących obiegi zamknięte.
  • b) odprowadzenie ścieków sanitarnych: dla terenów przemysłowych ustala się realizację lokalnych oczyszczalni ścieków
  • c) zaopatrzenie w energię elektryczną: - z projektowanych na terenach przemysłowych stacji transformatorowych 15/0 kV
  • d) zaopatrzenie telekomunikacyjne: z istniejącej sieci telefonicznej we wsi Śniatowo z centrali

Zobacz mapę o wymiarach 1047x729 pikseli

Osoba odpowiedzialna za treść:  Wojciech Leszczyński, Małgorzata Sikorska
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  05.03.2014 11:31:07
Data modyfikacji:  29.02.2016 14:05:37
Ilość wyświetleń:  1243
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
29.02.2016 14:05:37Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2014 12:42:08Balbina Kaczanowskaedycja strony
07.03.2014 10:29:43Balbina Kaczanowskaedycja strony
07.03.2014 09:51:55Balbina Kaczanowskaedycja strony
07.03.2014 09:47:34Balbina Kaczanowskaedycja strony
07.03.2014 09:42:27Balbina Kaczanowskaedycja strony
07.03.2014 09:41:09Balbina Kaczanowskaedycja strony
07.03.2014 09:37:19Balbina Kaczanowskaedycja strony
07.03.2014 09:23:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
05.03.2014 11:43:24Balbina Kaczanowskaedycja strony
05.03.2014 11:31:07Balbina Kaczanowskadodano stronę