piątek, 18 października 2019
Imieniny: Hanny, Klementyny i Łukasza

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

01.07.2019
UWAGA! OD 1 LIPCA 2019 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE NA PODATKI LOKALNE (druki dostępne na BIP)

-dotyczy sytuacji gdy obowiązek podatkowy powstał po dacie wejścia w życie poniższych rozporządzeń:

1. rozporządzenie w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001104/O/D20191104.pdf

2. rozporządzenie w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001105/O/D20191105.pdf

3. rozporządzenie w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001126/O/D20191126.pdf

Ponadto, opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z 06.06.2019 r. w sprawie sposobu przesyłania:
1.informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1153);
2.informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1154).

Z rozporządzeń tych wynika, że informacje i deklaracje można przesyłać z wykorzystaniem:
1.elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
2.innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie BIP właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje można opatrywać:
1.kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2.podpisem osobistym;
3.podpisem zaufanym.

Rozporządzenia te również obowiązują od 01.07.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za treść:  Joanna Winiarczyk
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  01.07.2019 14:19:51
Data modyfikacji:  01.07.2019 14:19:51
Ilość wyświetleń:  327
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
01.07.2019 14:19:51Balbina Kaczanowskadodano stronę