środa, 1 kwietnia 2020
Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny i Zygmunta

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

11.03.2020
Koronawirus: informacje i zalecenia

UNICEF Polska uruchomił specjalną stronę o koronawirusie: unicef-koronawirus.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na stronach Urzędu do Spraw Cudzoziemców ukazała się informacja dotycząca pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Polski:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

 https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kwarantanna

Kliknij tutaj aby pobrać plik o kwarantannie domowej (format PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kontakt

kliknij tutaj aby pobrać plik "kontakt zdalny z pychologiem" ( format PDF )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązująca - wszystkich -  procedura kwarantanny zaakceptowana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

(Przypominamy, że to Wojewoda Zachodniopomorski decyduje o uruchomieniu dodatkowych miejsc kwarantanny). 

procedura

Kliknij tutaj aby pobrać procedurę kwarantanny (format PDF)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kwarantanna

kliknij tutaj aby pobrać ważny komunikat dla osób, które nie mogą odbywać kwarantanny w warunkach domowych (format PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego  ( 16.03.2020 r. )

 W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe popiera stanowisko biskupa Diecezji Gliwickiej JANA KOPIEC zawarte w Dekrecie z dnia 14.03.2020 r. polecające aby uroczystości pogrzebowe ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny. Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale „sine populo” lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zaleca aby wszystkie uroczystości pogrzebowe organizowane w Polsce zarówno wyznaniowe jak i świeckie odbywały się w tym trudnym dla nas wszystkich czasie tylko i wyłącznie na cmentarzu.

Z poważaniem
Krzysztof Wolicki 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
p.o. Redaktora Naczelnego DF MEMENTO
ul. Erazma Ciołka 8 lok. 218, 01-402 Warszawa
tel. 604 286 073, Biuro tel. 22 834 84 60, fax. 22 404 30 36
KRS: 0000163556, NIP 118-142-98-58
www.polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl
prezes@stowarzyszeniefuneralne.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO

z dnia 15 marca 2020 r.

 w sprawie zmiany pracy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433)

wprowadzam:  z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania 

ograniczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim poprzez zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów.

Ze względów bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych – również w instytucjach. W trosce o dobro klientów, jak również pracowników ich obsługujących, sprawy w Urzędzie będą przyjmowane tylko w formie: telefonicznej, mailowej lub przez ePUAP.
Pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji i służą pomocą używając tych form kontaktu.

KONTAKT TELEFONICZNY:
Spis telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu dostępny jest na stronie internetowej www.kamienpomorski.pl  oraz BIP Urzędu

 • Biuro Obsługi Interesanta 91 38 21 142, 91 38 21 146, 91 38 21 168, 91 38 23 978 (fax)
 • Sekretariat Burmistrza – 91 38 23 970, 91 38 25 028 (fax)
 • Urząd Stanu Cywilnego - 91 38 23 973
 • Ewidencja Ludności - 91 38 23 958
 • Dowody Osobiste - 91 38 23 974

 KONTAKT ELEKTRONICZNY: um@kamienpomorksi.pl

 ePUAP: /393qryt6dg/SkrytkaESP

e-mailum@kamienpomorski.pl

UWAGA
W przypadku pilnej potrzeby - po uprzednim kontakcie telefonicznym - będzie możliwość bezpośredniej obsługi interesanta w Urzędzie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim  ( 15.03.2020 r. )

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i pracowników Szpitala św. Jerzego apelujemy o rozważne korzystanie z pomocy opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym w Oddziałach Szpitalnych obwiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych.

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem telefonów.

Kontakt do recepcji Szpitala:
- 913262690,
- 913262691,
- 913262692,

W Poradniach Specjalistycznych istnieje możliwość telekonsultacji pod w/w numerami telefonów, gdzie zostaną Państwo połączeni bezpośrednio  z lekarzem.

Pod tymi samymi numerami telefonów, po godzinie 18.00 istnieje również możliwość telekonsultacji z lekarzem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W sprawach pilnych lub bezpośrednio zagrażających życiu proszę kierować się do głównych drzwi Szpitala korzystając z dzwonka (dzwonek znajduje się po lewej stronie drzwi)

Przypominamy, że wiele spraw można załatwić przez telefon (np. receptę, zwolnienie).

                                                                p.o. Dyrektor Szpitala Agnieszka Borzęcka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczecin, 14 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 r. poz. 1239 z późno zm.).

Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ogłasza się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym :
1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie tym, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: czytaj więcej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCHI ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCHI ADMINISTRACJI11 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczającychgranicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ministerstwo Sprawiedliwości (13.03.2020r.)

Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem

    W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. czytaj więcej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Komunikat Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12.03.2020 r. w związku z koronawirusem 

Drodzy mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski,
w związku z rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, a także podjętymi przez Rząd decyzjami, zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim. 

W miarę możliwości proszę o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Na drzwiach Urzędu zostanie także zawieszona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku będzie można pozostawić pismo.

Jeśli jednak jest konieczność pojawienia się w Urzędzie osobiście i wypełnienia wniosku prosimy także o zabranie własnego długopisu.

W tym trudnym okresie musimy zadbać przede wszystkim o zdrowie mieszkańców i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Stanisław Kuryłło

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim (12.03.2020r.)

Szanowni Państwo,
w związku z istniejącą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim zwraca się z prośbą o ograniczenie przez osoby korzystające z usług PUP, kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.

Zalecamy korzystanie z narzędzi teleinformatycznych. Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez EPUAP. Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy, nie wymagające podpisu można przesyłać drogą mailową. Można również korzystać z poczty tradycyjnej. czytaj więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego (11.03.2020r.)

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

 1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
 2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wojewoda zachodniopomorski
Tomasz Hinc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Główny Inspektorat Sanitarny (11.03.2020r.)

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie (11.03.2020r.)

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych: http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego (11.03.2020r.)

Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego:
https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoba odpowiedzialna za treść:  Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  04.03.2020 09:53:59
Data modyfikacji:  01.04.2020 14:21:47
Ilość wyświetleń:  1939
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
01.04.2020 14:21:47Balbina Kaczanowskaedycja strony
01.04.2020 14:20:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
01.04.2020 14:20:22Balbina Kaczanowskaedycja strony
01.04.2020 14:20:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
31.03.2020 21:50:09Balbina Kaczanowskaedycja strony
31.03.2020 21:48:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
31.03.2020 21:48:11Balbina Kaczanowskaedycja strony
27.03.2020 13:02:40Balbina Kaczanowskaedycja strony
27.03.2020 13:02:40Balbina Kaczanowskadodano załącznik
26.03.2020 15:23:53Balbina Kaczanowskadodano załącznik
26.03.2020 15:23:53Balbina Kaczanowskaedycja strony
26.03.2020 15:21:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
26.03.2020 15:21:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:52:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:52:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:51:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:51:14Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:51:03Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:50:48Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:50:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:50:09Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:49:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:49:03Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:49:03Balbina Kaczanowskadodano załącznik
23.03.2020 13:10:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:10:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:09:55Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:08:20Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:07:55Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:07:31Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:07:02Balbina Kaczanowskadodano załącznik
23.03.2020 13:07:02Balbina Kaczanowskaedycja strony
22.03.2020 20:33:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
22.03.2020 20:28:19Balbina Kaczanowskaedycja strony
22.03.2020 20:27:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
22.03.2020 20:27:12Balbina Kaczanowskaedycja strony
22.03.2020 20:24:23Balbina Kaczanowskadodano załącznik
22.03.2020 20:23:15Balbina Kaczanowskaedycja strony
22.03.2020 20:22:12Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:11:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:10:38Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:06:11Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:04:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:03:31Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:02:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:00:29Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 21:54:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 21:49:46Balbina Kaczanowskadodano załącznik
19.03.2020 21:47:35Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 14:11:38Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 23:09:38Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 23:09:17Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 23:08:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 23:06:45Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:58:22Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:57:53Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:57:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:56:35Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:53:57Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:51:48Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:50:47Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:47:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:26:35Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:25:11Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:22:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:22:12Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:21:20Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:20:45Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:19:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:18:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:17:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:03:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:02:39Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 15:54:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 15:52:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 15:48:53Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 15:48:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 15:27:29Balbina Kaczanowskaedycja strony
17.03.2020 19:41:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
17.03.2020 19:38:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:54:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:51:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:51:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:51:02Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:50:20Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:49:55Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:49:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:22:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:20:27Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:19:09Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:16:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:12:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:11:29Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:10:57Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:09:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:08:31Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:07:57Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:07:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:06:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:05:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:04:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:03:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:02:46Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:57:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:57:13Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:56:54Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:55:29Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:54:55Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:54:13Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:53:44Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:53:17Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:52:29Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:51:58Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:51:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:50:37Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:48:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:48:05Balbina Kaczanowskaedycja strony
15.03.2020 18:44:13Lucjan Skwarekedycja strony
14.03.2020 21:02:17Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 21:01:20Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:57:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:57:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:57:03Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:56:34Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:55:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:51:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:51:19Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:50:44Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:50:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:48:50Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:48:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:47:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:47:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:45:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:35:06Balbina Kaczanowskadodano załącznik
14.03.2020 08:28:44Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:24:58Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:24:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:22:35Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:21:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:09:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:05:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:00:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:00:03Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 07:59:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 07:54:44Balbina Kaczanowskadodano załącznik
14.03.2020 07:54:44Balbina Kaczanowskadodano załącznik
14.03.2020 07:54:44Balbina Kaczanowskadodano załącznik
14.03.2020 07:54:44Balbina Kaczanowskadodano załącznik
14.03.2020 07:52:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 13:23:05Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 13:22:39Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 13:21:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:52:10Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:51:19Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:50:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:48:14Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:46:48Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:45:40Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:44:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:44:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:42:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:38:18Balbina Kaczanowskadodano załącznik
13.03.2020 12:38:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:27:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:26:20Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:26:05Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:25:24Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:23:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:02:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:01:50Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:00:39Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:59:54Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:58:12Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:57:04Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:56:19Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:54:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:54:14Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:53:50Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:53:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:50:15Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:49:50Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:48:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:47:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:45:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:45:11Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:44:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:43:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:41:08Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:40:15Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:38:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:37:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:36:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:35:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:33:57Balbina Kaczanowskadodano załącznik
12.03.2020 12:33:57Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:54:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:54:14Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:51:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:50:13Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:48:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:48:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:48:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:47:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:47:01Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:44:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:44:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:43:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:43:17Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:42:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:42:11Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:39:45Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:39:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:21:45Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:21:14Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:20:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:18:18Balbina Kaczanowskadodano załącznik
12.03.2020 08:18:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:27:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:26:58Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:26:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:25:46Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:25:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:25:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:52:28Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:51:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:18:56Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:18:46Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:18:23Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:18:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:16:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.03.2020 09:54:46Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.03.2020 09:53:59Balbina Kaczanowskadodano stronę