poniedziałek, 20 stycznia 2020
Imieniny: Fabiana, Miły i Sebastiana

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

24.07.2018
Gmina przystąpiła do rewitalizacji Parku Miejskiego im. Jana Pawła II

Dzięki naszym staraniom uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.846.281,17 zł do inwestycji wartej 2.100.000 zł.  Projekt będzie realizowany w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej”. Celem szczegółowym działania zgodnie z założeniami RPO jest wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody. Dofinansowanie inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby nasz projekt nie uzyskał wysokiej oceny merytorycznej fachowców,  co do planowanych działań,  mających na celu głównie zachowanie walorów przyrodniczych parku.

                Zakres planowanej rewitalizacji parku:

  • modernizacja ciągów komunikacji pieszej,
  • modernizacja istniejących schodów,
  • usunięcie drzew chorych i zagrażających osób przebywających na terenie parku,
  • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w tym gatunków chronionych,
  • wykonania instalacji wody zimnej pod system zraszaczy,
  • ustawienie tablic informacyjnych wraz z elementami wizualnymi dla osób niepełnosprawnych.

            Przed przystąpieniem do realizacji zadania Gmina zleciła specjalistom z zakresu ochrony przyrody ocenę stanu zdrowotnego zieleni występującej w parku. Dokonano indywidualnej lustracji każdego drzewa. Na jej podstawie stwierdzono, że część drzewostanu ze względu na zły stan zdrowotny i potencjalne zagrożenie utraty statyczności stwarza poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia nas mieszkańców oraz kuracjuszy i turystów przebywających w naszym mieście.  

          Obecnie na terenie parku rośnie 331 różnych gatunków drzew. Planuje się maksymalnie wycinkę 49 sztuk (w tym dziko rosnących drzew owocowych). Stanowi to 15% ogółu drzewostanu. W ramach rekompensaty za usunięty starodrzew będą dokonane nasadzenia 41 szt. nowych drzew.

           Mając na uwadze, że konieczne do wycinki, spróchniałe wewnątrz pnie i konary są siedliskiem bytowania zwierząt, planuje się budowę siedlisk zastępczych w formie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy.

          Działania podjęte przez Gminę są wynikiem troski o środowisko naturalne, zachowanie jego walorów przyrodniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim wypoczywającym na terenie parku. Podjęcie prac jest konieczne ze względu na wieloletnie zaniedbania w zakresie utrzymania prawidłowego stanu zdrowotnego rosnącego drzewostanu.

Wszystkich zainteresowanych rewitalizacją Parku Miejskiego im. Jana Pawła II zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce PRAWO LOKALNE/OCHRONA ŚRODOWISKA – INFORMACJE gdzie 10 października 2017 r. została opublikowana opinia w zakresie stanu zdrowotnego zieleni w parku oraz inwentaryzacja dendrologiczna parku.

https://bip2.alfatv.pl/pliki/alfa/archiwum.bip.kamienpomorski.pl/BIPARCHIWUM_KAM/5949_OPINIA_DENDROLOGICZNA_INWE.HTM

 

                                                              Burmistrz Gminy Kamień Pomorski

                                                                           Stanisław Kuryłło

Osoba odpowiedzialna za treść:  Burmistrza Gminy Kamień Pomorski Stanisław Kuryłło
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  24.07.2018 12:32:49
Data modyfikacji:  04.01.2019 09:57:30
Ilość wyświetleń:  663
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
04.01.2019 09:57:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
24.07.2018 12:40:56Balbina Kaczanowskaedycja strony
24.07.2018 12:38:37Balbina Kaczanowskaedycja strony
24.07.2018 12:37:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
24.07.2018 12:37:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
24.07.2018 12:34:34Balbina Kaczanowskaedycja strony
24.07.2018 12:33:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
24.07.2018 12:32:49Balbina Kaczanowskadodano stronę